Krivopeta jama

Na letošnjem prvomajskem taboru, ki smo ga organizirali v bližini Robidišča pri Breginju, smo našli kar nekaj zanimivih jam. Najboljši sladkorček pa je bila Krivopeta jama, ki je po samo nekaj dneh raziskovanja dosegla 1445 m dolžine in 145 m globine. Jama je splet rovov z neskončno odcepi in stranskimi rovi. Med zadnjo akcijo v času trajanju tabora sta bili odkriti dve potencialni nadaljevanji, kasnejše akcije pa so jamo še podaljšale in poglobile.

Na zadnjih dveh akcijah v času taboru se je raziskovalnim ekipam pridružila tudi fotografska ekipa, ki poslikala do tedaj znane dele.

Foto: Uroš Kunaver s Špelo Borko, Nejo Kramer, Matevžem Marinkom in Petrom Mašičem.

During this year’s First of May camp, which was held at Robidišče near Breginj, we found quite a few interesting caves. The cherry on the cake was Krivopeta jama (Krivopeta cave), which has reached 1445 m in length and 145 m in depth after only a few days of exploration. The cave is a web of tunnels with endless branches and side tunnels. During the last excursion in the timeframe of the camp, two potential continuations were discovered, and subsequent excursions further extended and deepened the cave.

In the last two excursion during the camp, the research teams were joined by a photographic team, which photographed all cave parts, that were discovered so far.

Photo: Uroš Kunaver with Špela Borko, Neja Kramer, Matevž Marinko and Peter Mašič.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *