Križna jama

Po daljšem jamsko-fotografskem premoru me je Špela povabila, da bi naredil nekaj slik iz Križne jame za njen prispevek v blogu Čebelnjak. Ker je Križna jama ena najlepših jam v Sloveniji in verjetno tudi ena najbolj avtentičnih turističnih jam na svetu, se nisem pustil prav veliko prepričevati. Zima se je iztekala in z njo tudi obdobje nizke in čiste vode, zato smo se z jamskim vodnikom Gašperjem kaj hitro zmenili za prost termin. Naš namen je bil narediti nekaj dobrih fotografij glavnih znamenitosti, ki jih ob svojem obisku vidi običajen turist. V nekajurnem potovanju skozi jamo nam je to tudi uspelo. Več o jami in prizadevanjih njenih skrbnikov za ohranitev njene avtentične lepote pa si lahko preberete v Špelinem članku.

Foto: Uroš Kunaver z Špelo Borko in Gašperjem Modicem.

Gašperju in Društvu ljubiteljev Križne jame se zahvaljujemo za prijazno vodenje po jami.

Fotografije iz predhodne foto akcije v Križni jami pa si lahko ogledate tukaj…

After a long cave-photography break, Špela invited me to take some pictures of Križna jama for her post in the Čebelnjak blog. Križna jama is one of the most beautiful caves in Slovenia and probably one of the most authentic tourist caves in the world, so I did not hesitate much. The winter was coming to an end and with it the period of low and clean water, so we quickly agreed on a visit time with the cave guide Gašper. Our intention was to take some nice photos of the main attraction that a regular tourist sees during visit. We accomplished this after a few hours of travelling through the cave. You can read more about the cave and the efforts of its caretakers to preserve its authentic beauty in Špela’s article (in Slovene language).

Photo: Uroš Kunaver with Špela Borko and Gašper Modic.

We wish to thank Gašper and Association of Križna cave for beeing so kind to guide us through the cave.

You can see photos from previous photo shooting in Križja jama here…

Leave a Reply

Your email address will not be published.