Markov spodmol

Markov spodmol je zanimiva ponorna jama na južnem robu Postojnske kotline. Voda, ki vanjo ponikne se dokazano pojavi v nekoliko južneje ležeči Vodni jami v Lozi. Kmalu po vhodu se pojavijo kotlice, ki jih je skoraj nemogoče prečiti, zato za obisk jame potrebujemo neoprensko obleko. V jami je tudi nekaj krajših brezen, zato tudi brez vrvi ne gre.

Na ogled nas je tokrat povabil Cyril, ki je moral jamo obiskati po službeni dolžnosti z namenom izvesti nekaj znanstvenih meritev.

Foto: Uroš Kunaver z Cyrilom Mayaudom, Žanom Kafolom, Maticem Redelonghi, Anžetom Tesovnikom in Darjo Velušček.

Markov spodmol is an interesting sinkhole on the southern edge of the Postojna basin. The water that sinks into appears in the slightly more southerly cave Vodna jama v Lozi (Water cave in Loza). Shortly after the entrance, there are ponds that are almost impossible to cross, so you need a wetsuit to visit the cave. There are also several shorter pits in the cave, so you can’t go without a rope either.

This time we were invited to the cave by Cyril, who had to visit the cave on official duty in order to carry out some scientific measurements.

Photo: Uroš Kunaver with Cyril Mayaud, Žan Kafol, Matic Redelonghi, Anže Tesovnik in Darja Velušček.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *