Pološka jama – Ljubljanski sifon

This winter we continued our photo-exploration of Pološka jama (Polog cave). Our aim was to visit a part of the cave that leads to Ljubljanski sifon (Ljubljana sump). A few years ago we have visited and photographed this part of the cave, but just to the small pool called Trobenta (Trumpet) while this time we continued to the sump and photographed the missing part of the cave. At the end of the day on the way back we took some pictures of two distinct features of this part of the cave: Trobenta (Trumpet) and Obelisk.


To zimo smo nadaljevali foto-odkrivanje Pološke jame. Naš tokratni cilj je bil obiskati in fotografirati del jame, ki vodi do Ljubljanskega sifona. Pred nekaj leti smo sicer že obiskali in fotografirali ta del jame, vendar le do kotlice imenovane Trobenta, tokrat pa smo nadaljevali do sifona in fotografirali preostali del rova. Ob povratku na koncu dneva smo fotografirali še dve posebnosti tega dela jame: Trobento in Obelisk.

Photo Uroš Kunaver with Matija Perne, Behare Rexhepi, Mateja Centa and Nika Pišek Szillich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *